Image

Oleje, mazivá a rezné kvapaliny

V rámci našej najmladšej obchodnej skupiny, prinášame na nlovenský trh profesionálne produkty od spoločnosti Georg Oest Mineralölwerk GmbH. Do ponuky sme zaradil komplex olejov a mazív pre obrábanie a tvárnenie kovov, oleje pre konzerváciu a produkty pre odmasťovanie. Našou snahou je tiež poskytovať komplexný servis a poradenstvo pri správnom nasadení, efektívnom a ekologickom používaní našich produktov. Pre klientov dokážeme zabezpečiť komplexný fluid manažment.

Prosím, vyplňte požadované pole
Prosím, vyplňte požadované pole
Prosím, vyplňte požadované pole
MAZIVÁ PRE OBRÁBANIE KOVOV Popis Výrobca
VODOU RIEDITEĽNÉ OEST COLOMETA Kvapaliny na brúsenie a trieskové obrábanie kovov Georg Oest Mineralölwerk GmbH
SYNTETICKÉ KVAPALINY   Georg Oest Mineralölwerk GmbH
EMULZIE    Georg Oest Mineralölwerk GmbH
ŠPECIALITY   Georg Oest Mineralölwerk GmbH
VODOU NERIEDITEĽNÉ OEST MEBA   Georg Oest Mineralölwerk GmbH
BRÚSNE A HONOVACIE OLEJE   Georg Oest Mineralölwerk GmbH
REZNÉ OLEJE   Georg Oest Mineralölwerk GmbH
MQL   Georg Oest Mineralölwerk GmbH
DIELEKTRIKÁ   Georg Oest Mineralölwerk GmbH
MAZIVÁ PRE TVÁRNENIE KOVOV Popis Výrobca
PLATINOL oleje na tvárnenie plechov – hlboké ťahanie, lisovanie, presné strihanie Georg Oest Mineralölwerk GmbH
ROBINOL oleje na tvárnenie rúrok – ohýbanie, rozšírenie, hydroforming, pasty na tvárnenie Georg Oest Mineralölwerk GmbH
VARIOL oleje na masívne tvárnenie – ťahanie drôtov, ťahanie trubiek, tvárnenie za studena Georg Oest Mineralölwerk GmbH
KONZERVÁCIA A ODMASŤOVANIE Popis Výrobca
OLEJOVÉ KONZERVAČNÉ PROSTRIEDKY    Georg Oest Mineralölwerk GmbH
ANTIKO O   Georg Oest Mineralölwerk GmbH
VODU VYTESŇUJÚCA ODPAROVÁ KONZERVÁCIA    Georg Oest Mineralölwerk GmbH
ANTIKO DW   Georg Oest Mineralölwerk GmbH
VODOU RIEDITEĽNÁ KONZERVÁCIA    Georg Oest Mineralölwerk GmbH
ANTIKO WS   Georg Oest Mineralölwerk GmbH
VOSKY   Georg Oest Mineralölwerk GmbH
ODMASŤOVACIE PROSTRIEDKY VODOU NERIEDITEĽNÉ   Georg Oest Mineralölwerk GmbH
SOLV IP   Georg Oest Mineralölwerk GmbH
ODMASŤOVACIE PROSTRIEDKY VODOU RIEDITEĽNÉ    Georg Oest Mineralölwerk GmbH
SOLV WS   Georg Oest Mineralölwerk GmbH
ODMASŤOVACIE PROSTRIEDKY S FOSFÁTOVANÍM    Georg Oest Mineralölwerk GmbH
SOLV WS-P   Georg Oest Mineralölwerk GmbH

Všetky informácie, doporučenia a návrhy poskytované výrobcom a predajcom pre tieto produkty sú sprostredkovávané na základe vlastných skúseností a nemajú žiadne právne následky. Zákazník sa nezbavuje povinnosti odskúšať produkt pre svoju aplikáciu na vlastné riziko a náklady.

Katalóg na stiahnutie v pdf

 

Všetky informácie, doporučenia a návrhy poskytované výrobcom a predajcom pre tieto produkty sú sprostredkovávané na základe vlastných skúseností a nemajú žiadne právne následky. Zákazník sa nezbavuje povinnosti odskúšať produkt pre svoju aplikáciu na vlastné riziko a náklady.