Image

Produkty pre výrobu náterových hmôt

Kvalitné produkty od renomovaných firiem z celého sveta tvoria, produktový rad zahŕňajúci plnivá, spojivá, pigmenty, aditíva a špeciality, ktoré tvoria základ pre výrobu kvalitných náterových hmôt a lakov. Našou najväčšou pridanou hodnotou v tejto oblasti, je schopnosť vyladiť receptúry klientov, tak aby spĺňali všetky technické, ekologické a ekonomické požiadavky moderných náterových hmôt. Sme popredný dodávateľ biocídov a dokážeme zabezpečiť komplexnú podporu v rámci potrebnej legislatívy.

Prosím, vyplňte požadované pole
Prosím, vyplňte požadované pole
Prosím, vyplňte požadované pole
PIGMENTY A FARBIVÁ Popis  Výrobca
BAYFERROX® Práškové anorganické pigmenty na báze syntetických oxidov železa Odtiene: červené, čierne, hnedé, žlté, okrové LANXESS
COLORTHERM® Práškové anorganické pigmenty Odtiene: červené, čierne, hnedé, žlté, okrové, zelené LANXESS
TRONOX® Biele práškové pigmenty na báze oxidu titánu Rutilové typy (chloridový proces výroby) TRONOX
HEUCODUR® Špeciláne anorganické práškové pigmenty na báze zmesných oxidov kovov Heubach
ULTRAMARIN Ultramarin modrý, violet Holliday Pigments
BRUFASOL® Bizmut vanadičné pigmenty pre exteriérové a interiérové aplikácie BruchsalerFarbenfabrik
BRUFABLEND® Práškové pigmentové zmesi BruchsalerFarbenfabrik
BRUFATEC® Hybridné pigmentové prípravky oranžové a červené BruchsalerFarbenfabrik
SPOJIVÁ Popis Výrobca
VINNAPAS® Vodné disperzie polymeru na báze s/a, vac/e , vl/e/vc, vac/e/vc, …. Wacker Chemie AG
OSAKRYL ® Vodné disperzie akrylátové, styrénakrylátové, vinylacetátové kopolyméry Synthos S.A.
SYNEXIL ® Vodné disperzie polymeru na báze vac, kopolyméry, homopolyméry Synthos S.A.
ACCLAIM® POLYOL Polyéterpolyoly, pre 2k syntetické elastické náterové látky, vysoko odolné lepidlá COVESTRO
ARCOL® POLYOL Polyéterpolyoly, pre 2k bezrozpúšťadlové elastické náterové látky a lepidlá COVESTRO
BAYBOND® PU vodou riediteľná disperzia, apretácia sklených vlákien COVESTRO
BAYHYDROL® UV PU disperzie pre vodou riediteľné systémy, uv-tvrditeľné náterové hmoty – pre plasty, drevo (nábytok a parkety) COVESTRO
BAYHYDROL® PU disperzie, polyuretan-polyoly pre 2k vodou riediteľné systémy, vodou riediteľné 1k a 2k náterové látky pre automobilové laky, plasty, priemyselné nátera, drevo COVESTRO
BAYHYDUR® Hydrofilné polyizokyanátové tvrdidlá pre vodou riediteľné 2k PU náterové systémy, blockované typy pre 1k vypaľovacie laky pre automobilový priemysel, aplikácie na plasty, drevo a kov COVESTRO
BAYHYTHERM® Vodou riediteľné, samosieťovacie vypaľovacie uretánové živice pre vodou riediteľné 1k vypaľovacie systémy – oem, priemyselné aplikácie COVESTRO
BAYMEDIX® PU materiály pre aplikácie v zdravotníctve COVESTRO
CRELAN® Polyizokyanátové tvrdidlá pre práškové farby COVESTRO
DESAVIN® Plastifikátor pre náterové látky a tmely COVESTRO
DESMOCAP® Zosietené epoxy/uretanizované živice pre zmäkčovanie epoxydových živíc COVESTRO
DESMODUR® Alifatické a aromatické di-izokyanáty, polyizokyanáty a prepolyméry pre 1k a 2k PU náterové systémy s vysoým obsahom sušiny pre automobilový priemysel, plasty, priemyselné a antikorózne nátery,drevo, lepidlá s vysokou teplotnou a chemickou odolnosťou (obuv, nábytok) COVESTRO
DESMOLAC® Nereaktívne polyuretány, elastické sekundárne spojivo pre plastické nátery COVESTRO
DESMOPHEN® Polyoly, v kombinácii s tvrdidlami desmodur® sa používa do 1k a 2k náterových systémov, vysoko sušinových náterov pre automobilový priemysel, plasty, priemyselné a antikorźne nátery,drevo, lepidlá s vysokou teplotnou a chemickou odolnosťou (obuv, nábytok) COVESTRO
DESMOTHERM® Samosieťovacie vypaľovacie uretánové živice pre rozpúšťadlové 2k vypaľovacie systémy COVESTRO
IMPRAFIX® Katalyzátory/sieťovadlá pre textilné apretácie COVESTRO
IMPRANIL® PU disperzie, roztoky, granule pre textilné apretácie COVESTRO
IMPRAPERM® PU disperzie a roztoky pre paropriepustné textilné apretácie COVESTRO
PERGUT® Chlórované kaučuky COVESTRO
NOVALKYD Alkydové živice Novaresine S.r.l.
NOVATHIX Tixotropné alkydové živice Novaresine S.r.l.
NOVATAN Uretanizované alkydové živice Novaresine S.r.l.
NOVATER Epoxy-modifikované alkydové živice Novaresine S.r.l.
NOVAQUA Vodou riediteľné alkydové živice Novaresine S.r.l.
NOVASYNT Nasýtené polyesterové živice Novaresine S.r.l.
NOVAPOL Spojivá pre prírodný kameň minerálne povrchy Novaresine S.r.l.
NOVESTER Špeciálne spojivá pre náterové látky na drevo Novaresine S.r.l.
POLURGREEN Vysokosušinové izokyanáty pre 1k a 2k náterové látky SAPICI S.p.A.
POLURENE Alifatické a aromatické izokyanáty, izokyanuráty a prepolyméry pre lepidlá a náterové látky SAPICI S.p.A.
UCOPOL Vlhkosťou sieťované polyuretány pre 1k náterové látky SAPICI S.p.A.
UCOPOL OL Uretanizované oleje a uretanizované alkydové živice SAPICI S.p.A.
UCOFLEX Rozpúšťadlové elastoméry pre číre aj pigmentované farby pre abs, pvc, pur, polystyrén a papier SAPICI S.p.A.
REXIN Alkydové živice s krátkym olejovým reťazcom SAPICI S.p.A.
REXIN DP Nasýtené polyestery SAPICI S.p.A.
HYDROREXIN Vodou riediteľné PU disperzie bez koalescentov do náterových látok SAPICI S.p.A.
BLUEPUR Vodou riediteľné PU disperzie do náterových látok SAPICI S.p.A.
HYDRORENE Vo vode dispergovateľné izokyanáty SAPICI S.p.A.
POLURENE LP Blokované izokyanáty SAPICI S.p.A.
REXIN XP Lineárne a rozvetvené polyestery SAPICI S.p.A.
CELULÓZY  Popis  Výrobca
MECELLOSE® FMC, PMC, EXL Étery celulózy (hpmc), modifikovaný vodorozPUstný derivát celulózy pre zlepšenie a reguláciu retencie vody, zlepšenie reologických vlastností, zvýšenie tixotropie Samsung Fine ChemicalsCo.,Ltd.
SILIKÓNOVÉ SPOJIVÁ A ADITÍVA Popis Výrobca
RUCOSIL ® Silikónové spojivá, hydrofobizačné aditíva, voskové emulzie a odpeňovače RUDOLF GmbH
BIOCIDNÉ PRÍPRAVKY Popis Výrobca
PREVENTOL ® Biocídne prípravky pre vodou riediteľné a syntetické náterové hmoty, úprava priemyselných vôd, konzervácia výrobkov pre stavebníctvo LANXESS

 

Všetky informácie, doporučenia a návrhy poskytované výrobcom a predajcom pre tieto produkty sú sprostredkovávané na základe vlastných skúseností a nemajú žiadne právne následky. Zákazník sa nezbavuje povinnosti odskúšať produkt pre svoju aplikáciu na vlastné riziko a náklady.

Katalóg na stiahnutie v pdf

 

Všetky informácie, doporučenia a návrhy poskytované výrobcom a predajcom pre tieto produkty sú sprostredkovávané na základe vlastných skúseností a nemajú žiadne právne následky. Zákazník sa nezbavuje povinnosti odskúšať produkt pre svoju aplikáciu na vlastné riziko a náklady.