Textilný a gumárenský priemysel

Textilný gumárenský priemysel

Dorlastan a Rioca tvoria základ produktov pre textilný priemysel. Elastany vhodné pre všetky typy aplikácie od najjemnejších jemností po vysoko výkonné vlákna vhodné do najťažších podmienok pre profesionálov v armáde alebo v požiarnom zbore.

Prosím, vyplňte požadované pole
Prosím, vyplňte požadované pole
Prosím, vyplňte požadované pole
Name of the product Function Fabric Application
Radilon PA6 strech circular knit socks, hosiery
RadilonPA6,6 strech circular knit socks, hosiery
Roica HS Soft-strech, soft touch Circular knit, warp knit, seamless, sport,outer, hosiery,medical, waist band
Roica SF Run&curl resistance, fray resistance, high covery Warp knit, Raschel, cirular knit, seamless, woven intmate, hosiery, sport, outer
Roica DS/Dorlastane DS Reduce grin-throught and glittering, tone on tone color Warp knit, Raschel, cirular knit, seamless, woven intmate, hosiery, sport, outer, wait band
Roica BX Light weight, curl resistance, enery saving Circular knit, seamless,woven hosiery, intimate, outer
Roica HP Heat resistance (with PES) Warp knit, cirular knit, woven sport, outer, intimate
Roica SP Chlorine resistance  Warp knit, cirular knit, woven swimming, sport, denim, outer
Roica BZ Moisture traspiration Warp knit, Raschel intimate, hosiery, outer
Roica CF Anti-odor Circular knit, seamless intimate, hosiery, sport
Roica BK Dope dyed black Circular knit, seamless intimate, hosiery, outer, sport
Dorlastane V550 Eco Friend Raschel, tricot, circular knit, lace  

Všetky informácie, doporučenia a návrhy poskytované výrobcom a predajcom pre tieto produkty sú sprostredkovávané na základe vlastných skúseností a nemajú žiadne právne následky. Zákazník sa nezbavuje povinnosti odskúšať produkt pre svoju aplikáciu na vlastné riziko a náklady.

Katalóg na stiahnutie v pdf

 

Všetky informácie, doporučenia a návrhy poskytované výrobcom a predajcom pre tieto produkty sú sprostredkovávané na základe vlastných skúseností a nemajú žiadne právne následky. Zákazník sa nezbavuje povinnosti odskúšať produkt pre svoju aplikáciu na vlastné riziko a náklady.