Produkty pre stavebníctvo

Produkty pre stavebníctvo

Anorganické a organické pigmenty, titánová bieloba, hlinitanové cementy, celulózové a polypropylénové mikro vlákna tvoria základ ponuky pre oblasť výroby stavebných hmôt. Spolu s kvalitným poradenstvom a efektívnou logistikou dokážeme dostať Našich klientov na čelo konkurenčného boja o zákazníka. Pre všetky Naše produkty dokážeme efektívne napomôcť pri procese certifikácie finálneho produktu u zákazníka.

Prosím, vyplňte požadované pole
Prosím, vyplňte požadované pole
Prosím, vyplňte požadované pole
PIGMENTY A FARBIVÁ  Popis  Výrobca
BAYFERROX® Práškové anorganické pigmenty na báze syntetických oxidov železa Odtiene: červené, čierne, hnedé, žlté, okrové LANXESS
COLORTHERM® Práškové anorganické pigmenty Odtiene: červené, čierne, hnedé, žlté, okrové, zelené LANXESS
TRONOX®  Biele práškové pigmenty na báze oxidu titánu Rutilové typy (chloridový proces výroby) TRONOX
HEUCODUR® Špeciláne anorganické práškové pigmenty na báze zmesných oxidov kovov Heubach
SPOJIVÁ Popis Výrobca
CIMENT FONDU® hlinitanové cementy, hydraulické spojivo s vysokým obsahom oxidu hlinitého Kerneos
TERNAL® hlinitanové cementy, hydraulické spojivo s vysokým obsahom oxidu hlinitého Kerneos
 VINNAPAS® disperzné prášky VAC/E, VAC/E/dalšie pre suché maltové a omietkové zmesi Wacker Chemie AG
VINNAPAS® vodné disperzie polymeru na báze S/A, VAC/E , VL/E/VC, VAC/E/VC, …. Wacker Chemie AG
OSAKRYL ® vodné disperzie akrylátové, styrénakrylátové, vinylacetátové kopolyméry Synthos S.A.
SYNEXIL ® vodné disperzie polymeru na báze VAC, kopolyméry, homopolyméry Synthos S.A.
PERGUT® chlórované kaučuky COVESTRO
CELULÓZY Popis Výrobca
MECELLOSE® FMC, PMC, EXL étery celulózy (HPMC), modifikovaný vodorozpustný derivát celulózy pre zlepšenie a reguláciu retencie vody, zlepšenie reologických vlastností, zvýšenie tixotropie Samsung Fine Chemicals Co.,Ltd.
PRÍRODNÉ VLÁKNA Popis Výrobca
TECHNOCEL® celulózové vlákna pre suché maltové a omietkové zmesy, stavebné lepidlá CFF GmbH & Co.KG
POLYPROPYLÉNOVÉ VLÁKNA Popis Výrobca
ALP FIX® PP mikro vlákna zabrańjúce tvorbe mikrotrhlín pri hydratácií betónových zmesý ALPINA Polymers GmbH
ALP FIX® KRAFT PP makro vlákna zvyšujúce pevnosť a zaťaženie betónvých poterov ALPINA Polymers GmbH
ODPEŇOVAČE Popis Výrobca
PERAMIN® DEFOAM práškový odpeňovač, zmes hydrofóbnych esterov pro samonivelačné a škárovacie hmoty Peramin AB
AGITAN® P práškový odpeňovač pro samonivelačné a škárovacie hmoty Münzing
PLASTIFIKÁTORY Popis Výrobca
PERAMIN® CONPAC práškový superplastifikátor (éter polykarboxylátu) pre samonivelačné hmoty, injektážne malty Peramin AB

Všetky informácie, doporučenia a návrhy poskytované výrobcom a predajcom pre tieto produkty sú sprostredkovávané na základe vlastných skúseností a nemajú žiadne právne následky. Zákazník sa nezbavuje povinnosti odskúšať produkt pre svoju aplikáciu na vlastné riziko a náklady.

Katalóg na stiahnutie v pdf

 

Všetky informácie, doporučenia a návrhy poskytované výrobcom a predajcom pre tieto produkty sú sprostredkovávané na základe vlastných skúseností a nemajú žiadne právne následky. Zákazník sa nezbavuje povinnosti odskúšať produkt pre svoju aplikáciu na vlastné riziko a náklady.