Textilný a gumárenský priemysel

Naše služby

Naši obchodný zástupcovia, sú odborníci s praxou v danom obore a preto dokonale rozumejú vašim potrebám.

Prosím, vyplňte požadované pole
Prosím, vyplňte požadované pole
Prosím, vyplňte požadované pole
 Technický servis a poradenstvo
dummy    Výber optimálnych produktov pre potreby výroby u klienta
dummy    Poskytnutie smerných receptúr
dummy   Poradenstvo pri finálnom doladení receptúr
dummy   Optimalizovanie výrobného procesu
 Skladovanie a manažment zásob
dummy   Systém Just in time
dummy   Konsignačné sklady
dummy   Zabezpečenie dostupnosti kritických produktov – safety warehouse
dummy   Optimalizácia zásob u zákazníka
 Logistika a doprava
dummy   Zabezpečenie komplexnej logistiky na základe požiadaviek klienta
 REACH a chemická legislatíva
dummy   V rámci nášho portfólia produktov zabezpečujeme komplexne poradenstvo a súlad v rámci REACH, VOC , BPR, GHS.

Všetky informácie, doporučenia a návrhy poskytované výrobcom a predajcom pre tieto produkty sú sprostredkovávané na základe vlastných skúseností a nemajú žiadne právne následky. Zákazník sa nezbavuje povinnosti odskúšať produkt pre svoju aplikáciu na vlastné riziko a náklady.

Katalóg na stiahnutie v pdf

 

Všetky informácie, doporučenia a návrhy poskytované výrobcom a predajcom pre tieto produkty sú sprostredkovávané na základe vlastných skúseností a nemajú žiadne právne následky. Zákazník sa nezbavuje povinnosti odskúšať produkt pre svoju aplikáciu na vlastné riziko a náklady.