Najnovšie novinky a aktuality

KORA a.s.

Otvorenie nového skladu v Trenčíne

Otvorenie nového skladu v Trenčíne

Pred koncom roka 2020 sa nám podarilo úspešne spustiť prevádzku nového skladu z celkovou kapacitou 1250 paletových miest. Sklad spĺňa všetky legislatívne a technické požiadavky kladené pre skladovanie chemických látok.

Celková kapacita skladov sa v Našej spoločnosti zvýšila na 6 400 ton. V tom je zahrnuté aj skladovanie horľavých a nebezpečných látok.  

V rovnakom čase, sme v spolupráci s firmou KODYS SLOVENSKO implementovali aj elektronický systém skladových operácií – WMS. WMS predstavuje ďalší dôležitý krok v smere zvyšovanie efektivity, zapojenia moderných technológii a automatizácie v Našej spoločnosti.

Celková investícia dosiahla takmer 1 milión Eur

Takto komplexné rozšírenie  skladovej kapacity a použitých moderných technológií, nám umožní poskytovať  ešte vyššiu kvalitu služieb naším zákazníkom.

Sklad Kora
Sklad kora
Tagy :