Najnovšie novinky a aktuality

KORA a.s.

KORA a Premix predviedli na konferencii o plastoch inovatívne vodivé termoplasty

KORA a Premix predviedli na konferencii o plastoch inovatívne vodivé termoplasty

Významná konferencia v sektore, Stredoeurópske stretnutie v odvetví plastov 2023, ktorá sa uskutočnila 19. a 20. septembra v Budapešti, poskytla spoločnosti KORA ideálnu platformu, aby predstavila svoje inovatívne riešenia rôznorodému publiku odborníkov z odvetvia.

KORA a.s. prostredníctvom maďarskej dcérskej spoločnosti KORA kft. špecializujúca sa na technické a komoditné termoplasty, spojila svoje sily s partnerom Premix, aby na konferencii predstavili výsledky svojho spoločného úsilia pri vývoji vodivých termoplastov. 

Prezentácia produktov a riešení zaujala účastníkov

KORA kft. v spolupráci s Premix predstavila počas konferencie svoj špičkový sortiment vodivých termoplastov. Tieto materiály sú navrhnuté tak, aby spĺňali meniace sa potreby rôznych priemyselných odvetví vrátane elektroniky, automobilového priemyslu a telekomunikácií. Začlenením vodivých prísad do svojich termoplastických zmesí vytvorili spoločnosti KORA a Premix rad univerzálnych a vysoko výkonných materiálov, ktoré ponúkajú zvýšenú elektrickú vodivosť a elektromagnetické tieniace vlastnosti.

„Partnerstvo so spoločnosťou Premix nám umožnilo posunúť hranice inovácií v oblasti vodivých termoplastov. Táto konferencia poskytla vhodnú platformu na prezentáciu našich riešení a nadviazanie kontaktov s lídrami v tomto odvetví na medzinárodnej úrovni. Teší nás pozitívna odozva aj viacero nových potenciálnych spoluprác, " uviedol hovorí Peter Horal, generálny riaditeľ spoločnosti KORA.

Účastníkov konferencie zaujali interaktívne prezentácie a praktické ukážky vodivých termoplastov, majú veľký potenciál na uplatnenie vo viacerých odvetviach.